Spatial and Functional Transformation of UCTAE Chamber of Architects of Turkey, Aksaray Office Building (Historical İbrahim Kaya Mansion)

Tülay Karadayı Yenice, Osman Nuri Dülgerler, Abdullah Alkan

Abstract


The aim of this study is to examine İbrahim Kaya Mansion, nearby Uluırmak located in the historic urban texture of Aksaray, by means of spatial and functional renovation and to define the transformation process into Chamber of Architects of Turkey [CAT] Aksaray Office Building in details.

Keywords


Transformation, renovation, spatial and functional transformation, Aksaray.

Full Text:

PDF

References


Aydın, D., Yalçın, M.A., Şahin, B. , 2007, “ Konya Ilgın Redif Taburu ve Yeniden Kullanımı İçin Analizler”, Türk- İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Konya, s: 4; 151-70.

Aydın, D., Yaldız, E., 2010, “Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi”, METU JFA, Ankara, s: 1-22.

Karadayı Yenice, T., 2012, “Geleneksel Aksaray Evlerinin Korunmasına İlişkin Bir Yöntem Araştırması”,,S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.

Langston, C.; Shen, L.Y., 2007, “Application of the Adaptive Reuse Potential Model in Hong Kong: A Case Study of Luı Seng Chun”, International Journal of Strategic Property Management, 11, 193-207.

Oral, E.Ü., Ahunbay, Z. , 2005, “Bursa’nın İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması”, İTÜ/a Dergisi, İstanbul, c: 4, s: 2; 37-46.

Özen, H., Sert, A. , 2006, “Karadeniz’de Unutulan Endüstri Mirası”, Gazi Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt 21, No: 3; 499-508.

Selçuk, M., 2006, “Binaların Yeniden İşlevlendirilmesinde Mekansal Kurgunun Değerlendirilmesi”, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Sezer, R., Yıldız,M., Dülgerler,O.N., Kara,N., Dere, Y., 2009, “Strengthening And Seismic Performance Improvement of The Building of Chamber of Architecs in Aksaray (Historical Ibrahim Aga Mansion)”, 9th International Multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2009, Sofia, Bulgaria.

Stas, N., 2007, “The Economics of Adaptive Reuse of Old Buildings A Financial Feasibility Study & Analysis”, University of Waterloo, Master in Arts in Planning, Waterloo, Ontario, Canada.

Tapan, M., 2007, “Soru ve Cevaplarla Koruma”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, İstanbul.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tülay Karadayı Yenice, Osman Nuri Dülgerler, Abdullah Alkan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

                                                                                    
                                                                                     INDEXES & DATABASES:
                                                                                                      
 
                        
                      
                       
 
 

                                                
                            ICONARP International Journal of Architecture and Planning is an OAJ supported by Selcuk University, ©2018,