A Study on Accessibility of Disabled People: Case for Kızılay Shopping Center, Ankara

Hayri Ulvi

Abstract


Although legal arrangements have been made about accessibility in Turkey, their reflection the urban spaces have been inadequate. Accessibility is an issue that needs to handle at different scales to improve the quality of life of every individual disabled or not. Analyzing many studies, it is observed that the disabled people in the society have difficulty in either inside of place or outside of place accessibility. It is among the most important accessibility problems that the design of the place with standard measures that will increase the accessibility of individuals is ignored. In order to draw attention to the planning and design criteria on the accessibility of place, it is aimed to determine the accessibility of the space by analyzing compliance with standards in Ankara Kızılay shopping center case area. Within the scope of the study, accessibility criteria in the study area are evaluated by using an accessibility monitoring and inspection form for buildings prepared by the Ministry of Family and Social Policies General Directorate of Disabled and Elderly Services. As a result of the evaluation, it is revealed how accessible the components that affect the availability of Kızılay AVM. According to this study, there is no usage area with very poor accessibility level. Parking has poor accessibility level. The use of emergency and building installation elements is at the medium level of accessibility. Perceptible walking surface signs and building entrances have good accessibility levels. The other usage areas of the shopping center are horizontal and vertical circulation in the building, toilets and orientation and markings are very well accessible. The importance of this study is the answer to the question how accessible the social activity area for all in Kızılay, which is developed as the central business area of Ankara over the accessibility criteria according to legislation.


Keywords


Accessibility, disabled person, accessibility of shopping center, Kızılay Shopping Center

Full Text:

PDF

References


Arat, Y. and Sayar, G . (2016). Engelliler için Dolaşım Senaryosu “Konya Kent Plaza AVM Örneği”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 32 (2):1-17

Arslan, F. and Bakır, N. (2010). “Tüketicilerin İlgilenim Düzeylerine Göre Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakate Etkisi” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 227-259.

Arslantaş, A. Ş. and Güngör, C. (2014). “The Investigation of Municipal Buildings and Their Environments in Ankara with Regard to Turkish Standards Related with Accessibility” Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, 2(2), 89-100.

Bekci, B., 2012, “Fiziksel Engelli Kullanıcılar için en Uygun Ulaşım Akslarının Erişebilirlik Açısından İrdelenmesi: Bartın Kenti Örneği”, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14:26-36, Bartın

Buldurur, M. A. and Yavaş, H. (2007). “Kentsel Mekanın Özürlülerce Kullanımının Değerlendirilmesi” Öz-Veri Dergisi, TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1(1), 911-925.

Çetin, B. A. (2018). “Alişveriş Merkezleri: Yeni Birer Kent Merkezi Olabilir Mi?”, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15): 13- 16

Engelliler için evrensel standartlar klavuzu https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/9260/mod_reso urce/content/0/engelliler-icin-evrensel-standartlar-kilavuzu.pdf

Ergenoğlu, A. S. (2013). “Mimarlıkta Kapsayıcılık: Herkes İçin Tasarım”. Yıldız Teknik Üniversitesi. pp.26-52

Ergenoğlu, A. S. and Yıldız S. “Fiziksel Çevre ve Ulaşıma Erişilebilirlik.” Engelsiz Türkiye için: Yolun neresindeyiz? Mevcut durum ve Öneriler içinde (ed.) Sabancı Üniversitesi, 123-171. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2009.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 28713, 20 Temmuz 2013. Accessed on 10.01.2019 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013 /07/20130 720-9.htm

Gezer, H. (2014). “Hastanelerde ve Sağlık Merkezlerinde Erişilebilirlik” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(2): 113-133.

Güngör, C. (2013). “An Evaluation of Gazi University Faculty of Architecture Buildings with Regard to Turkish Standards Related with Accecibility for People with Disabilities” Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, 1(1), 1-14.

Kaplan, H. (2013). “Bağımsız Hareket İçin Yapılı Çevrede Düzenlemeler”, Düzenlemeler, B. H. İ. Y. Ç., Paneli, B. H. B. B., and Çalıştayı, A. R., pp.9-26

Kaplan, H., Yüksel, Ü., Gültekin, B., Güngör, C., Karasu, N., and Çavuş, M. (2010). Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik Teknik El Kitabı. TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, pp.16-66, Ankara.

Kaymaz, M. K. (2015). Eğitim yapılarında bedensel engellilere yönelik “engelsiz tasarım”.

Kuntay, O. (2008). Yaya Mekânı. Ankara, Gazi Üniversitesi Vakfı: İlke Yayınevi.

Kuter, N., & Çakmak, M. (2017). Kamusal Dış Mekânlarda Engelliler İçin Tasarım: Ankara, Seğmenler Parkı Örneği. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(2), 93-110.

Alkan Meşhur, H., & Yılmaz Çakmak, B. (2018). Universal Design in Urban Public Spaces: The Case of Zafer Pedestrian Zone / Konya -Turkey. Iconarp International Journal of Architecture and Planning, 6, 15-40. doi:http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2018.47

Tiyek, R., Eryiğit, B. H. and Emrah, B. A. Ş. (2016). “Engellilerin Erişilebilirlik Sorunu Ve Tse Standartları Çerçevesinde Bir Araştırma” Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2):229-255.

Türk, M. (2012). “Ticari Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yer Seçim Analizi: Alışveriş Merkezlerinin Kuruluş Yerinin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi. pp.35-36

URL:https://www.ada.gov/regs2010/2010ADAStandards/201 0ADAStandards.pdf Access on: 13.05.2019
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2019.74

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Iconarp International Journal of Architecture and Planning

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

                                                                                    
                                                                                     INDEXES & DATABASES:
                                                                                                      
 
                         
                      
                       
 
 

                                                
                            ICONARP International Journal of Architecture and Planning is an OAJ supported by Selcuk University, ©2019,