Conservations and Rehabilitation in Historical Urban Centres: Halit and Gaziosmanpasa 22nd Streets, Tokat, Turkey

Emine Saka Akın

Abstract


Historical and traditional urban fabrics located at historical urban centres carry on with their existence as slum areas of cities due to economic, physical and functional aging. In Turkey, efforts to conserve historical and traditional urban fabrics and to solve their problems have increased in recent years. These efforts are mostly supported by local governments, and are exemplified by such implementations as urban renewal projects, and street and façade rehabilitations. However, these implementations are carried out to a large extent on a singular basis, lacking in multi-dimensional, holistic approach. Nevertheless, conservation and problems of historical environments have multiple spatial, cultural, social, and economic dimensions. This article addresses conservation and its problems, together with their spatial, socio-economic, cultural, and legal dimensions, by the example of the rehabilitation project undertaken on Halit and Gaziosmanpaşa 22nd streets located in the historical urban centre of Tokat, and introduces solutions to conservation with respect to strategies developed specifically for this area. In conclusion a general evaluation of the success of the case study with its background and applicability of this concept to Turkish housing, which is used by middle-class has been discussed.


Keywords


Conservation, restoration, rehabilitation, historic buildings, Tokat.

Full Text:

PDF

References


Akın, E. S. and Özen, H. (2010). Tokat Geleneksel Evlerinin Beyhamam ve Bey Sokak Örneğinde İncelenmesi, The Black Sea Journal of Social Science (2) 167-182.

Akın, E. S. and Hanoğlu, C. (2013). Tokat Geleneksel Konut Mimarisi’nde İç Mekân Alçı Süslemeleri, Vakıflar Dergisi (40) 163-184.

Aksoy, A., Enlil, Z., Ünsal, D., Pulhan, G., Dinçer, İ., Gülersoy, N. Z., Ahunbay, Z. and Köksal, G. (2012). Kültürel Miras Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, I. Baskı, Web-Ofset, Eskişehir.

Ayrancı, İ. and Gülersoy, N. Z. (2009). Bay Tarihi Çevrede Koruma: Yaklaşımlar, Uygulamalar, Dosya-14, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, Ankara, 73-79.

Brüggemann, S. and Schwarzkopf, C. (2001). Erfurt, Germany, Management of Historic Centres, ed. R. Pickard, Spon Press Taylor and Francis, London; 113-132.

Conzen, M. R. G. (1960). Alnwick, Northumberland: A Study in Town Plan Analysis, Institute of British Geographers, London.

Conzen, M. R. G. (2004). Thinking About Urban Form – Papers on Urban Morphology: 1932-1998, Peter Lang, Bern.

Çahantimur, A. (2008). Sürdürülebilir Kentsel Gelişmeye Sosyokültürel Bir Yaklaşım: Bursa Örneği, İTÜ Dergisi 7 (2) 3-13.

Dinçer, İ. (2013). Kentleri Dönüştürürken Korumayı ve Yenilemeyi Birlikte Düşünmek: “Tarihi Kentsel Peyzaj” Kavramının Sunduğu Olanaklar, ICONARP (1) 22-40.

Enlil, Z. (1992). Tarihi Bir Çevreyi Yaşatmak: Paris ve Bologna’da Bütüncül Koruma Yaklaşımları, YTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Mf Şbp 92.039/02, 199-204.

Enlil, Z. (2000). Yeniden İşlevlendirme ve Soylulaştırma: Bir Sınıfsal Proje Olarak Eski Kent Merkezlerinin ve Tarihi Konut Dokusunun Yeniden Ele Geçirilmesi, Domus, No:8, 46-49.

Erdemir, Y. (1986). Tokat Yöresindeki Ahşap Camilerin Kültürümüzdeki Yeri, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Temmuz, Gelişim Matbaası, Bildiriler Kitabı, Ankara, 295-312.

Gospodini, A. (2002). European Cities in Competition and the New ‘Uses’ of Urban Design, Journal of Urban Design, 7(1) 59-73.

Gospodini, A. (2004). Urban morphology and place identity in European cities: built heritage and innovative design, Journal of Urban Design, 9(2) 225-48.

Güvenç, B. (1974). İnsan ve Kültür, İkinci Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Interview 2015. A resident in Halit Street.

Koca, F. (2015). Türkiye’de Geleneksel Yerleşim Örüntülerinin Özgün Karakter ve Kültürel Mirasını Koruma Anlayışına Ontolojik Bir Yaklaşım, Planlama 2015; 25 (1):32–43.

Larkham, P. J. (1996). Conservation and the City, by Routledge, London and New York.

Mercan, M. and Ulu, M. E. (2003). Tokat Kitabeleri , Türk Hava Kurumu Basımevi İşletmeciliği, Ankara.

Online Satellite Photo [http://www.netkayit.com/turkiye-haritasi.php?uydudan=Tokat] Retrieved on (12.04.2015).

Önge, M. Y. (1995). Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Özcan, K. (2009). Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği, METU.JFA.2009.2.1, 1-18.

Schulz, C. N. (1980). Genius Loci-Towards a Phenomenology of Architecture, Academy Edition, London.

Şahin Güçhan, N. (2014). Tartışma I- Koruma Yaklaşımları ve Uygulamaları İçinde Sivil Mimarlık, Korumada Sivil Mimarlık Çalıştay Notları, VEKAM, Ankara, s. 105.

Tiesdell, S., Oc, T. and Healt, T. (1996). Housing-Led Revitalization, Historic Urban Quarters, Reprinted 1998, Printed in Great Britain by MPG Books, London, s. 97-129.
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2018.55

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Iconarp International Journal of Architecture and Planning

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

                                                                                    
                                                                                     INDEXES & DATABASES:
                                                                                                      
 
                         
                      
                       
 
 

                                                
                            ICONARP International Journal of Architecture and Planning is an OAJ supported by Selcuk University ©2020