A Historiographic Analysis of Idealized Turkish House Idea

Uğur Tuztaşı

Abstract


Beautiful picturesque buildings which have been a subject of protection activities come to mind first when the matter is Turkish House. However, Turkish House is not the technical name of this building culture. This concept was born as a result of historical, romantic and progressivist architecture ideal. Infact the aim of physical protection is only a minor result of this ideal. Therefore, how Turkish House is built cognitively and historical foundations of this cognitive point will be studied in this study. Sedad Hakkı Eldem’s crucial role in this matter and transmissions of researchers like Celal Esad, Süheyl Ünver Rıfat Osman prior to Eldem in conceptualizing and their relations to the topic are among the discussions from which results will be obtained. In short, this study includes discussions about the historical background of Turkish House idea which is conceptualized on the basis of a certain idealisation.

Keywords


Turkish house term; Sedad Hakkı Eldem; idealisation; Celal Esad.

Full Text:

PDF

References


Arel, A. (1999). “Türk Evi Dedikleri”. Cogito, 18: 188-212.

Armağan, M. (2000). Alev ve Beton. İstanbul: Şule Yayınları

Arseven, C. E. (1993). Sanat ve Siyaset Hatıralarım. yay. haz.: Ekrem Işın. , İstanbul: İletişim Yayınları

Aysel, N. R. (2008). “MSGSÜ Arşivlerinde “Sedad Hakkı Eldem”, Tasarım-Kuram Dergisi, (Sedad Hakkı Eldem Özel Sayısı), MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Sayı 6: 76-89.

Ayvazoğlu, B. (2006). “İki Müzmin Bekâr Biri Bohem, Biri Evcimen”, Türk Edebiyatı Dergisi, 388: 34-38.

Bertham, C. (2008). Imagining the Turkish House: Collective Visions of Home. Austin: University of Texas Press.

Bozdoğan, S. (2002). Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür. çev.: Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları

Bozdoğan, S.; Özkan, S.; Yenal, E. (yay.haz.). (2005). Sedad Eldem. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 97.

Celal Esad, (1928). Türk San’atı, İstanbul: Akşam Matbaası, tekrar basım: Cem Yayınevi.1984.

Cephanecigil, G.V. 2009. Geç Osmanlı Ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Mimarlık Tarihi İlgisi ve Türk Eksenli Milliyetçilik (1873-1930), İstanbul: Yayınlanmamış Doktora Tezi, Y.T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.97

Djelal Essad. (1909). Constantinople. De Byzance à Stamboul. Paris: Librarie Renouard H. Laurens

Edhem Paşa (Kom. Başkanı), (1873). Usul-u Mimari-i Osmani/Larchitecture Ottomane/Die Ottomanische Baukunst. İstanbul

Egli, E. (1941). “Türk Evi”, çev. Cemal Köprülü, Ülkü, cit 17, 99:195-209.

Elçi, H. İ. (2003). Roman ve Mekân. Türk Romanında Ev. İstanbul: Arma Yayınları

Eldem, S.; Akozan, F; Anadol, K. (1968). Rölöve I. İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü Yayını. Milli Eğitim Basımevi

Eldem, S.H. (1939). “Milli Mimari Meselesi”, Arkitekt, 9-10: 220-223.

Eldem, S. H. (1954). Türk Evi Plan Tipleri. İstanbu: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Eldem, S. H. (1983). Mimar Sinan Üniversitesi 100. Yıldönümü Armağanı, Sedad Hakkı Eldem, 50 Yıllık Meslek Jübilesi. İstanbul: MSÜ Yayınları

Eldem, S. H. (1986). Türk Evi: Osmanlı Dönemi, II, İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı

Eldem, S. H. (2000). “Boğaziçi Anıları”, P (Sanat Kültür Antika) Dergisi, 19:121.

Erhan, K. (1980). Hoca Ali Rıza. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları. 73-88.

Gabriel, A. (1938). “Türk Evi”, Arkitekt Dergisi, 5-6: 149-154.

Güney, D. (2003). Mimarlık Gerçeklikleri ve Mimarlıkta Zamanın Kavranışı. İstanbul: Yayınlanmamış Doktora Tezi,İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Kós, K, (1995). İstanbul Şehir Tarihi ve Mimarisi. çeviren: Naciye Güngörmüş. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları

Kuruyazıcı, H. (2008). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar. Arif Hikmet Koyunoğlu. Anılar, Yazılar, Mektuplar, Belgeler. İstanbul: YKY

Muthesius, H. (1904). Das englische Haus: Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau, einrichtung und Innenraum. 3 vol. Berlin

Mübarek Galip, “Ankara Evleri”, Mu’allimler Birliği Mecmuası, 8: 354-359.

Rıfat Osman, (1983). Dr. Rıfat Osman’a Göre Edirne Evleri ve Konakları, der.: Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, II. Baskı. resim 37.

Sarre, F. (1998). Küçükasya Seyahati, çev. Dârâ Çolakoğlu. İstanbul:Pera Turizm. 138-139.

Sevin, N. A. (2006). Gravürlerde Yaşayan Osmanlı.Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Sanat Eserleri Dizisi. 280.

Sezer, Y. (2005). The Perception of Traditional Ottoman Domestic Architecture as a Category of Historic Heritage and as a Source of Inspiration for Architectural Practice (1909-1931). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sözen, M; Batur, A; Fersan, N; Özden, E. (yay.haz) (1976). Türk Kenti-Türk Evi Bibliyografisi. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü

Tanrıöver, H.S. (1913); (1914). “Eski Türk Evleri”, Türk Yurdu, 1329/1913, cilt:V, 12: 1216-1221; 1330/1914, cilt: VI, 2: 2063-2069, (eski harfli)

Tanyeli, U. (1999). “Türkiye’de Modernleşme ve Vernaküler Mimari Gelenek: Bir Cumhuriyet Dönemi İkilemi”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış

Uluslararası Kongresi, I. cilt, ed.: Z. Rona. İstanbul

Tanyeli, U. (2008). “Genç Sedad Hakkı Eldem: Kültürlerarası Bir Kimlik İnşası 1908-1930” Sedad Hakkı Eldem I, Gençlik Yılları. yay.haz.: Edhem Eldem, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli. İstanbul:

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi

Urfalıoğlu, N. (1995). Antalya, Isparta ve Burdur Evlerinde Cephe Biçimlenişi. İstanbul: Yayınlanmamış Doktora Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü. 200-202.

Ünver, A.S.(1996). İstanbul’dan Bir Demet, yay.haz.: İsmail Kara, Salih Pulcu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.levha 6.

Vedat, M. (1931). "İstanbul İkametgâhları", Mimar, 9: 322-325

Wilde, H. (1909). Brussa. Eine Entwicklungsstatte türkischer Architektur in Kleinasien unter den Ersten Osmanen. Berlin: Verlag von Ernst Wasmuth


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Uğur Tuztaşı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

                                                                                    
                                                                                     INDEXES & DATABASES:
                                                                                                      
 
                         
                      
                       
 
 

                                                
                            ICONARP International Journal of Architecture and Planning is an OAJ supported by Selcuk University ©2020