Appropriation and Authenticity: The case of Transforming Churches into Mosques in Ayvalık

Yasemin Ince Guney

Abstract


A special case of transforming churches into mosques was practiced after the population exchange agreement signed on 1923 between Greece and Turkey, which forced thousands of Greeks and Turks to migrate. The churches in Ayvalık, turned into mosques by incoming Turkish migrates, are representatives of this last practice. This paper discusses the concepts of appropriation and authenticity via examining the changes introduced in the form of alterations, additions and removal during the transformation of Ayvalık churches into mosques. This discussion is contextualized within the broader issue of appropriating past buildings and it has been argued that understanding of authenticity cannot be limited to the original meaning when the building was first designed and appropriated meaning can be as authentic as the original meaning.


Keywords


Appropriation, authenticity, Ayvalık mosques, re-use

Full Text:

PDF

References


Akın, B. (1998). Kentli Ayvalık. Küçükköy Belediye Başkanlığı Yayınları.

Akpınar, İ. Y. (2012). Moonlight Monastery. İstanbul: Cafecity Bız Yayınları. .

Aktepe, H. M. (1994). Ayvalık’ta Dini Yapıların Fiziksel Çevre Etkilerine Bağlı Oluşumu. Mimar Sinan Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Arıkan, Z. (1988). 1821 Ayvalık İsyanı (1 hrt. ile birlikte). BELLETEN, LII(203).

Ayvalık’ta Şehircilik Arastirmaları. (1964). İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul.

Ayvalık’ta Tarihsel Dokunun Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanılması. (1984). Retrieved from Anakara:

Bayraktar, B. (1998). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ayvalık tarihi: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.

Cengizkan, A. (2004a). Mübadele Belgelerinde Ayvalık. Paper presented at the EGE’nin Iki Yakası-I: Ayvalık Kent Tarihi Çalışmaları Konferansı, Ayvalık.

Cengizkan, A. (2004b). Çağa Yerleşmek 1: Mübadele, Konut ve Yerleşimleri. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Arkadaş Yayınevi.

Clogg, R. (1972). Two Accounts of the Academy of Ayvalık in 1818-1819. Revue des études sud-est européennes, 633-667.

Dovey, K. (1985). The Quest for Authenticity and Replication of Enviornmental Meaning. In D. Seamon & R. Mugerauer (Eds.), Dwelling, Place, and Environment: Towards a Phenomenology of Person and World, Dordrecht: Martinus Nijhoff, pp 33-49

Erim, H., & Uygur, M. (1948). Ayvalık Tarihi. Ankara: Güney Matbaacılık.

Güvenç, S. (2011). (ed) European Capital of Culture, Population Exchange Museum. Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul.

İpek, G. (2003). Ayvalık Tarihi Kent Merkezindeki Kiliselerin Incelenmesi Unpublished MSc. Dissertation. Dokuz Eylül University. İzmir.

Kuban, D. (1998). Sinan'in sanati ve Selimiye: Turkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi.

Nigdelioglu, A. (2000). Ayvalık Tarihi Çevre Dokusu İçindeki Manastırların İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Pekin, M. (2005). Yeniden Kurulan Yaşamlar 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Psarros, D. (2004). Kydonies-Ayvalık’ın Kentsel Tarihi. Ege’nin İki Yakası-I: Ayvalık Kent Tarihi Çalışmaları Konferansı, Bildiriler Kitabı, 28-30.

Ricoeur, P. (1965). History and truth: Northwestern University Press.

Şahin, N. (1986). A Proposed Planning Model for Present Preservation and Rehabilition Problems of Historical Sites, A Case Study in Cunda Island-Ayvalık. (MSc.), METU, Ankara.

Tosun, R. (2002). Türk-Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi (1821-1930). İstanbul: Berikan Elektronik Basım Yayın.

Uçar, H., & İnce Güney, Y. (2007). Ayvalık ve Alibey Ondokuzuncu Yüzyıl Ahşap Rum Ortodoks Kiliseleri. Bap Yayınları, Balıkesir.
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2016.8

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Yasemin İnce Güney

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

                                                                                    
                                                                                     INDEXES & DATABASES:
                                                                                                      
 
                         
                      
                       
 
 

                                                
                            ICONARP International Journal of Architecture and Planning is an OAJ supported by Selcuk University ©2020